PERFECT SCORE

  • HOME
  • / Perfect Score

PERFECT SCORE (SAT/ACT)

2019-2021 Perfect Score
SAT MATH score 800 

Abraham, Rhea

Amir, Rosan

Cao, Nicola

Charangat, Jay

Chen, Daisy

Choi, Dojin

Choi, Minwoo

Chong, Joshua

Duan, Chatherine

Kim, Andrew

Li, Wendy

Liu, Alan

Liu, Amy

Liu, Michael

Matthew, Marianne

Meng, Christine

Nam, Ethan

Shi, Jiasheng

Sun, Michael

Venkat, Ritvit

Wang, Annie

Wang, Emily

Wang, Eric

Wang, Hannah

Wang, Kevin

Xu, Kevin

Yang, Emma

Ye, Lorena

Zhang, Jonathan

Zhong, Eric

North Penn High School

Wissahickon High School

Parkland High School

North Penn High School

Central Bucks East High School

Wissahickon High School

Wissahickon High School

North Penn High School

Central Bucks East High School

Conestoga High School

Upper Dublin High School

Central Bucks South High School

Central Bucks South High School

Methacton High School

North Penn High School

Germantown Academy

Plymouth Whitemarsh High School

Germantown Friends School

Germantown Academy

North Penn High School 

Central Buck East High School

Wissahickon High School

North Penn High School

Wissahickon High School

Lower Moreland High School

Council Rock High School

Upper Dublin High School

Council Rock High School

Central Buck South High School

Upper Dublin High School

SAT WRITING score 400 

Lee, Joanne

Liu, Alan

Liu, Michael

Matthew, Marianne

Meng, Christine

Pett, Tommy

Tchong, Sydney

Venkat, Ritvit

Wang, Annie

Wang, Emily

Xu, Kevin

Yang, Emma

Zhong, Eric

Wang, Eric

Hatboro Horsham High School

Central Bucks South High School

Methacton High School

Germantown Academy

Germantown Academy

North Penn High School

Abington High School

North Penn High School

Central Buck East High School

Wissahickon High School

Council Rock High School

Upper Dublin High School

Upper Dublin High School

North Penn High School

SAT READING score 400 

Matthew, Marianne

Zhang, Jonathan

North Penn High School

Central Buck South High School

SAT PHYSICS score 800 
Wang, AaronCentral Buck East High School
ACT READING score 36 

Chen, Daisy

Cho, Sung

Choi, Dojin

Choi, Minwoo

He, Kevin

Jo, Jinny

Kim, Sehoon

Matthew, Marianne

Meng, Christine

Wang, Annie

Yang, Emma

Ye, Grace

Yuan, Jessica

Zhang, Jonathan

Central Bucks East High School

Methacton High School

Wissahickon High School

Wissahickon High School

Central Buck South High School

Conestoga High School

Cherryhill W. High School

North Penn High School

Germantown Academy

Central Buck East High School

Upper Dublin High School

Council Rock High School

Council Rock High School

Central Buck South High School

ACT ENGLISH score 36 

Chen, Daisy

Cho, Sung

Choi, Dojin

Coplan, Annabel

Fang, Richard

Guo, Aiden

He, Kevin

Seo, Juyeon

Wang, Annie

Wang, Hannah

Yang, Emma

Yuan, Jessica

Zhang, Jonathan

Central Bucks East High School

Methacton High School

Wissahickon High School

Upper Dublin High School

Council Rock High School

North Penn High School

Central Buck South High School

Wissahickon High School

Central Buck East High School

Wissahickon High School

Upper Dublin High School

Council Rock High School

Central Buck South High School

ACT MATH score 36 

Fang, Richard

Hu, Cynthia

Venkat, Ritvit 

Wang, Hannah

Yang, Emma

Yuan, Jessica

Council Rock High School

C.B East High School

North Penn High School 

Wissahickon High School

Upper Dublin High School

Council Rock High School

ACT SCIENCE score 36 

Fang, Richard

He, Kevin

Meng, Christine

Wang, Annie

Wang, Hannah

Yuan, Jessica

Council Rock High School

Central Buck South High School

Germantown Academy

Central Buck East High School

Wissahickon High School

Council Rock High School

2018 Perfect Score
2017 Perfect Score
2016 Perfect Score