PERFECT SCORE

  • HOME
  • / Perfect Score

PERFECT SCORE (SAT/ACT)

2019 Perfect Score
2018 Perfect Score
2017 Perfect Score
2016 Perfect Score
2019 Perfect Score
SAT MATH score 800 

Abraham, Rhea

Amir, Rosan

Chen, Daisy

Choi, Dojin

Choi, Minwoo

Chong, Joshua

Duan, Chatherine

Kim, Andrew

Li, Wendy

Liu, Alan

Liu, Amy

Wang, Annie

Wang, Emily

Wang, Eric

Wang, Hannah

Wang, Kevin

Xu, Kevin

Yang, Emma

Ye, Lorena

Zhong, Eric

North Penn High School

Wissahickon High School

Central Bucks East High School

Wissahickon High School

Wissahickon High School

North Penn High School

Central Bucks East High School

Conestoga High School

Upper Dublin High School

Central Bucks South High School

Central Bucks South High School

Central Buck East High School

Wissahickon High School

North Penn High School

Wissahickon High School

Lower Moreland High School

Council Rock High School

Upper Dublin High School

Council Rock High School

Upper Dublin High School

SAT WRITING score 400 

Liu, Alan

Pett, Tommy

Wang, Annie

Wang, Emily

Xu, Kevin

Yang, Emma

Zhong, Eric

Wang, Eric

Central Bucks South High School

North Penn High School

Central Buck East High School

Wissahickon High School

Council Rock High School

Upper Dublin High School

Upper Dublin High School

North Penn High School

SAT PHYSICS score 800 
Wang, AaronCentral Buck East High School
ACT READING score 36 

Chen, Daisy

Cho, Sung

Choi, Dojin

Choi, Minwoo

He, Kevin

Wang, Annie

Yang, Emma

Central Bucks East High School

Methacton High School

Wissahickon High School

Wissahickon High School

Central Buck South High School

Central Buck East High School

Upper Dublin High School

ACT ENGLISH score 36 

Chen, Daisy

Cho, Sung

Choi, Dojin

Coplan, Annabel

Fang, Richard

Guo, Aiden

He, Kevin

Seo, Juyeon

Wang, Annie

Wang, Hannah

Yang, Emma

Central Bucks East High School

Methacton High School

Wissahickon High School

Upper Dublin High School

Council Rock High School

North Penn High School

Central Buck South High School

Wissahickon High School

Central Buck East High School

Wissahickon High School

Upper Dublin High School

ACT MATH score 36 

Fang, Richard

Hu, Cynthia

Yang, Emma

Wang, Hannah

Council Rock High School

C.B East High School

Upper Dublin High School

Wissahickon High School

ACT SCIENCE score 36 

Fang, Richard

He, Kevin

Wang, Annie

Wang, Hannah

Council Rock High School

Central Buck South High School

Central Buck East High School

Wissahickon High School

2018 Perfect Score
2017 Perfect Score
2016 Perfect Score